Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
18.11.2019

Návštěva ministryně spravedlnosti

ČESKÉ BUDĚJOVICE 18. listopadu (VSČR) Dne 15. listopadu jsme ve Vazební věznici České Budějovice přivítali ministryni spravedlnosti ČR Mgr. Marii Benešovou, náměstka ministryně JUDr. Jeronýma Tejce a generálního ředitele Vězeňské služby České republiky genmjr. PhDr. Petra Dohnala.

 

Návštěva byla zahájena společným setkáním paní ministryně, pana náměstka a generálního ředitele s vedením vazební věznice. Vedoucí jednotlivých oddělení tak dostali příležitost představit svou činnost, její výsledky, pochlubit se dosaženými úspěchy i upozornit na oblasti, v nichž se dosud plně nedaří.

Vazební věznice České Budějovice je věznicí, zajišťující výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, současně je i věznicí nástupní. A to jsou skutečnosti, které při zohlednění především prostorových podmínek věznice znamenají neustávající snahu vedení i personálu věznice o co nejlepší a efektivní zajištění fungování věznice při plnění úkolů a naplňování účelu výkonu vazby i výkonu trestu.

Paní ministryni jsme se mohli pochlubit vysokou zaměstnaností vězněných odsouzených osob, která se dlouhodobě pohybuje na úrovni 99 %. Vzácné návštěvě jsme, kromě dalšího, představili vlastní úspěšný projekt, který je již druhým rokem realizován pod názvem „tátafest“ (https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-ceske-budejovice/novinky/tatafest-sance-pro-rodinu/).

 

Další částí programu byla prohlídka věznice. Paní ministryně s doprovodem shlédla prostory pro výkon vazby, včetně prostor aktuálně obsazených vazebních cel, ubytovnu odsouzených mužů i žen, vycházkové dvory, návštěvní místnosti, ale například také prostory zdravotnického střediska.

 

Paní ministryně, pan náměstek i generální ředitel vězeňské služby ve svých vystoupeních seznámili přítomné s tématy, která jsou aktuálně připravována a projednávána na vládní úrovni, s rozpočtovými pravidly a výhledem do následujícího roku. V závěru ocenili dosažené výsledky všech příslušníků i zaměstnanců vazební věznice při plnění každodenních i mimořádných úkolů.