Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.12.2015

Vánoční bohoslužba

Na počátku prosince se již tradičně sešli obvinění a odsouzení, umístění ve vazební věznici, ke společné bohoslužbě.

Bohoslužbu vedl evangelický farář Mgr. David Nečil, společně s katolickým farářem Mgr. Pavlem Němcem a kaplankou věznice.

Po kázání byl dán prostor na tichou modlitbu přítomných za osobní potřeby každého z nás. Tichá, soukromá modlitba byla zakončena společnou modlitbou Otče náš.

Bohoslužbu doprovázeli zpěvem a hrou studenti z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. Jejich krásný doprovod a zpěv odměnili přítomní na konci bohoslužby upřímným potleskem.

Hlavním tématem byl advent a blížící se Vánoce – jejich podstata a smysl. A také zamyšlení nad tím, co může tento zvláštní čas říci těm, kteří se nacházejí za zdmi a mřížemi věznice. Advent je dobou čekání, zklidnění, naděje. Tedy čekání a naděje na něco nového, lepšího – nový začátek, život, budoucnost.

Barvou adventu je fialová barva. Stejnou barvu nalezneme i na symbolice vězeňské služby, kde myšlenkově znázorňuje pokání.

Snad bohoslužba přispěla k určitému ztišení a zamyšlení se přítomných vězňů nad vlastním životem a jeho podstatou.

Marta Šipanová, kaplanka