Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR), Vazební věznice České Budějovice

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Vazební věznice České Budějovice najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

Výdajový účet: 33134881/0710
Příjmový účet: 19-33134881/0710
Depozitní účet: 6015-33134881/0710

Depozitní účet slouží k zasílání finančních prostředků vězněným osobám. Při zasílání je nutné uvést Variabilní symbol = datum narození vězně ve formátu den, měsíc, rok (příklad: datum narození je 3.4.1912, Variabilní symbol = 03041912).

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Vazební  věznice České Budějovice
 2. písemně na adrese Vazební věznice České Budějovice
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky Vazební věznice České Budějovice

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Vazební věznice České Budějovice
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese Vazební věznice České Budějovice
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky Vazební věznïce České Budějovice

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů (2)