Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Týdenní statistické hlášení

Stav k 19. 3. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20286 1636 95 1805 22208
Počet obviněných 1634 120 30 488 1724
Počet chovanců 75 7 N/A 3 82
počet odsouzených 18577 1509 65 1296 20086
S ostrahou nízký 747 184 N/A 51 931
S ostrahou střední 5919 681 N/A 332 6600
S ostrahou vysoký 10878 605 N/A 795 11483
Se zvýšenou ostrahou 976 31 N/A 114 1007
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48