Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Novinky

8.12.2015

Vánoční bohoslužba

Na počátku prosince se již tradičně sešli obvinění a odsouzení, umístění ve vazební věznici, ke společné bohoslužbě. Bohoslužbu vedl evangelický farář Mgr. David Nečil, společně s katolickým farářem Mgr. Pavlem Němcem a kaplankou věznice. Po …
Na počátku prosince se již tradičně sešli obvinění a odsouzení, umístění ve vazební věznici, ke …

24.2.2015

Zaměstnávání odsouzených v roce 2014

Prioritou věznice v oblasti zaměstnávání vězněných osob zůstává snaha o zařazení co největšího počtu odsouzených do pracovního procesu. V oblasti zaměstnávání nadále přetrvává problém nedostatku vhodných vězňů, který vznikl propuštěním značné části odsouzených po amnestii, …
Prioritou věznice v oblasti zaměstnávání vězněných osob zůstává snaha o zařazení co největšího počtu odsouzených …

2.4.2012

Extramurální aktivity 2011

V průběhu roku 2011 se 161 odsouzených, kteří vykonávali trest odnětí svobody ve Vazební věznici České Budějovice, zúčastnilo celkem 75 akcí mimo areál vazební věznice – tzv. extramulárních aktivit. Programy „za zdmi věznice“ se věnují …
V průběhu roku 2011 se 161 odsouzených, kteří vykonávali trest odnětí svobody ve Vazební věznici …

8.4.2011

Extramurální aktivity v roce 2010

V průběhu roku 2010 se 111 odsouzených, kteří vykonávali trest odnětí svobody ve Vazební věznici České Budějovice, zúčastnilo celkem 52 akcí mimo areál vazební věznice (tzv. extramulárních aktivit). Aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců …
V průběhu roku 2010 se 111 odsouzených, kteří vykonávali trest odnětí svobody ve Vazební věznici …

29.1.2010

Extramurální aktivity v roce 2009

V roce 2009 se konalo 55 společných akcí mimo areál Vazební věznice České Budějovice. Jednalo se především o pracovní terapie, návštěvy sportovních utkání, výstavy, filmová představení…, kterých se celkem zúčastnilo 139 odsouzených. V roce 2009 …
V roce 2009 se konalo 55 společných akcí mimo areál Vazební věznice České Budějovice. Jednalo …

5.10.2009

Akvaristika – volnočasová aktivita

Dne 19.08.2009 se na doporučení tiskové mluvčí GŘ VS ČR uskutečnila ve Vazební věznici České Budějovice schůzka na téma akvaristika. Za věznici byl přítomen o.z. Mgr. Josef Neubauer, speciální pedagog – jako vedoucí akvaristického kroužku …
Dne 19.08.2009 se na doporučení tiskové mluvčí GŘ VS ČR uskutečnila ve Vazební věznici České …

29.7.2009

Vzdělávání vězněných osob 2009

Vazební věznice České Budějovice nemá vlastní školské vzdělávací středisko. Vzdělávání vězněných osob se proto realizuje rekvalifikačními kurzy prostřednictvím ostatních věznic, nebo jinými neinstitucionalizovanými formami, do kterých lze zařadit zejména získávání nových poznatků a návyků při …
Vazební věznice České Budějovice nemá vlastní školské vzdělávací středisko. Vzdělávání vězněných osob se proto realizuje …

2.7.2009

Spolupráce se sdružením KONÍČEK, občanské sdružení

V polovině května 2009 byla uzavřena dohoda mezi sdružením KONÍČEK, občanské sdružení a Vazební věznicí České Budějovice. KONÍČEK, občanské sdružení poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační …
V polovině května 2009 byla uzavřena dohoda mezi sdružením KONÍČEK, občanské sdružení a Vazební věznicí …