Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vězení nejsou jen mříže

Pobyt ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu přináší celou řadu omezení na rozdíl od předchozího běžného života. Vězeň může dělat to co je mu umožněno, dovoleno nebo přikázáno. Životní rytmus ve vězení vězni určují jiní lidé a často jde o rytmus pro něj nezvyklý. Na psychický stav vězně intenzivně působí také relativní sociální izolace a styk s neznámými lidmi nebo styk s lidmi, jimž se nedá vyhnout a nestojí o ně. Minimální možnost výběru jiného prostředí a zúžený okruh nezákladnějších potřeb může být také příčinou neadekvátních reakcí vězněné osoby. Současné vězení nejsou ale jen mříže.

V průběhu výkonu vazby je věznice povinna podle možností obviněnému nabídnout účast na preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech. (Zákon o výkonu vazby). Odborní pracovníci (psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, vychovatelé) vedou speciálně výchovné aktivity, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality a rozvoj osobnosti obviněných. Z aktivit, které mohou obvinění ve Vazební věznici v Brně navštěvovat, můžeme jmenovat např. sociálně-psychologický výcvik, skupinové poradenství pro drogově závislé, sociálně-právní poradenství, vzdělávání a doučování, výtvarné kroužky a kroužek keramický, sportovní kroužky, videoklub, kroužek vaření aj.

Také současný výkon trestu odnětí svobody se podstatně liší od zažitých představ veřejnosti o životě odsouzených ve věznicích. I o odsouzené, se kromě dozorců stará skupina výchovných pracovníků. Pro každého odsouzeného je stanoven program zacházení. Pro lepší pochopení je možné říci, že se jedná o komplex aktivit, kterých je odsouzený povinen zúčastnit se nebo které může vykonávat. Základním prvkem těchto programů je práce a jako nadstavba jsou to činnosti, které se mohou v podmínkách Vazební věznice Brno konkrétně realizovat. Jedná se tak např. o kroužek společenských her, rukodělný, akvaristický, vaření, výuky cizích jazyků, sportovní kroužky (stolní tenis, posilování, šipky), divadelní nebo kurz adaptační.