Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přemisťování odsouzených

Žádost odsouzeného nebo jemu blízké osoby musí být písemná a řádně odůvodněná. O žádosti osoby blízké odsouzenému se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí a dodrží následující postup:

  1. o přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím kmenové věznice (vychovatele), ve které si odpykává trest odnětí svobody,
  2. kmenová věznice vyplní formulář o přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění,
  3. ředitel formulář se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí.