Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Oddělení výkonu vazby


Obvinění se umísťují do cel, které jsou uzamčeny. Zpravidla se obvinění umísťují po dvou na celách. Ve VVaÚpVZD Brno je celkem 208 cel, z toho je 143 cel, určených pro 2 osoby.

Pro každého obviněného musí být v cele lůžko a skříňka na uložení osobních věcí. Cely jsou dále vybaveny stolkem a židlemi v počtu odpovídajícím počtu obviněných a sociálním zařízením, odděleným od zbývajícího prostoru cely neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení.

Obviněný má právo na přijetí návštěvy nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 120 minut. Návštěvy probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení. Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.

Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku. Má také právo účastnit se denně vycházky ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny. Kompletní a podrobnější informace naleznete v zákonu o výkonu vazby, řádu výkonu vazby.