Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Oddělení výkonu trestu

Oddělení výkonu trestu s ostrahou ve VVaÚpVZD Brno

Ve VVaÚpVZD Brno je zřízeno oddělení pro výkon trestu mužů se zařazením do věznice s ostrahou (vysoký stupeň zabezpečení). Kapacita tohoto oddělení představuje 20 míst, přičemž odsouzení jsou ubytováni v celách pro 2 osoby.

Odsouzení se mohou v průběhu dne volně pohybovat na oddělení, na noc se cely uzamykají. Na oddělení je odsouzeným k dispozici víceúčelová místnost s kuchyňkou pro kroužek vaření, sledování televize, hraní společenských her a výchovné aktivity. Součástí tohoto oddělení je také víceúčelová místnost určená pro sportovní vyžití jako např. stolní tenis a kondiční cvičení.
Všichni odsouzení jsou pracovně zařazeni a pracují pro potřeby vazební věznice, např. v úklidové četě, při výdeji stravy na odděleních vazeb, v kuchyni atd.

Oddělení výkonu trestu s ostrahou ve VVaÚpVZD Brno

Ve VVaÚpVZD Brno je zřízeno oddělení pro výkon trestu s ostrahou (střední stupeň zabezpečení), které má kapacitu 87 míst. Tito odsouzení jsou zde ubytováni ve světnicích pro 4 až 9 osob. Odsouzení se mohou volně pohybovat po celém dvoupatrovém oddělení a ve vymezených hodinách trávit volný čas na hřišti a vycházkovém prostoru. Kromě ubytovacích prostor jsou na oddělení dvě kulturní víceúčelové místnosti (malá a velká), dále pak knihovna, posilovna, modelářská dílna, prostor pro stolní tenis a kuchyňka.

Všichni zde umístění odsouzení jsou pracovně zařazeni a na svých pracovištích vykonávají práce, potřebné pro provoz vazební věznice. Jedná se zejména o pracoviště prádelna, kuchyně, údržba, úklid, nemocnice apod.
Ve volném čase se mohou zde zařazení odsouzení v rámci Programu zacházení věnovat různým aktivitám. Největší zájem ze strany odsouzených je tradičně o sportovní kroužek a dále o výuku cizích jazyků. Dlouhodobě se těší stálé oblibě akvaristika, kroužek modelářský a kroužek vaření.