Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.11.2019

Výtvarné aktivity

BRNO 6. listopadu 2019 (VS ČR).

V rámci výtvarné aktivity odsouzených byly nově vymalovány a rekultivovány vycházkové dvory. V prostorách určených k vycházkám vznikla nástěnná freska ve stylu street art . Výmalba nabízí detailní umělecké pojetí pohledů na metropoli Velké Británie. Cílem a smyslem celé této akce je zpříjemnit prostředí určené pro vycházku vězněných osob a také podpořit obrazotvornost, fantazii a výtvarné projekty odsouzených v rámci aktivity programu zacházení. Na nové výtvarné ztvárnění čekají další prostory vycházkových dvorů a náměty známých světových velkoměst

.