Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.4.2019

Výjezdní seminář

BRNO 3. dubna 2019 (VS ČR). Ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno proběhl výjezdní seminář Akademie VS ČR pro vybrané zaměstnance VS ČR v anglickém jazyce zaměřený na nácvik aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce pod vedením kpt. Mgr. Ivy Prudlové. Semináře se zúčastnili i zástupci Probační a mediační služby ČR. Nácvik probíhal ve dvou rovinách, kdy členové brněnského týmu Mgr. Zuzana Bratová, npor. Mgr. Dušan Raab a Bc. Markéta Bendová zajišťovali veškeré úkony spojené s přijetím mezinárodní návštěvy ve věznici, zatímco účastníci z jiných věznic simulovali návštěvníky ze zahraničí. Celá akce probíhala již od přijetí návštěvy na bráně v angličtině. Účastníky semináře přivítal také ředitel věznice plk. PhDr. Dušan Gáč. Brněnský tým představil chod věznice formou prezentace i v rámci samotné prohlídky celého objektu. Hostitelé rovněž po celou dobu čelili zvídavým dotazům návštěvníků, které prověřily nejen jejich jazykové, ale i odborné znalosti. Tento seminář byl hodnocen jako velmi vydařený a sklidil nadmíru kladné ohlasy od všech zúčastněných. S potěšením lze konstatovat, že všichni zainteresovaní zaměstnanci jsou velmi dobře připraveni na činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.

Mgr. Dušan Raab