Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
28.5.2019

Nácvik modelových situací

BRNO 28. května 2019 (VS ČR). Dne 27. května 2019 proběhlo školení a nácvik modelových situací příslušníků VS ČR VVaÚpVZD Brno zaměřený na oblast požární ochrany.

Celkem osmnáct příslušníků ze strážních a dozorčích směn VVaÚpVZD Brno se zúčastnilo odborně – metodického cvičení z oblasti požární ochrany, které probíhalo ve Výcvikovém středisku HZS JMK v Tišnově. Jednotlivé nácviky modelových situací byly koncipovány na řešení reálných událostí ve specifickém prostředí vězeňské služby. Po úvodní teoretické části probíhala samotná praktická část, kdy se příslušníci seznámili s používání ochranných masek, aplikaci jednotlivých hasiv při hašení předmětů, vyhledávání, vyproštění a transportu osob při řešení požárních situací a neposlední řadě komunikace a samotný zásah v silně zakouřeném prostoru ve spolupráci s HZS.

Uvedený celodenní výcvik byl ze strany příslušníků VS ČR VVaÚpVZD Brno velice kladně hodnocen jako přínosný, zejména pro možné řešení mimořádných událostí v rámci výkonu služby. Za vstřícný přístup, přípravu a zabezpečení uvedeného zaměstnání patří poděkování zejména příslušníků HZS JMK, Výcvikového střediska Tišnov.

npor. Mgr. Dušan Raab, ZVOVVaT,

npor. Bc. Tomáš Podhajský, ZVOVS