Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
14.11.2017

Beseda se žáky ZŠ Arménská

BRNO 14. listopadu 2017 (VS ČR). V rámci akce „Noc bez drog“ na ZŠ Arménská v Brně Bohunicích, proběhla v pátek 10. listopadu 2017  ve večerních hodinách beseda  zdejších žáků druhého stupně se zaměstnancem brněnské věznice.

Speciální pedagog VVaÚpVZD Brno seznámil děti s prostředím věznice a základními pojmy z oblasti výkonu trestu i vazby. Součástí prezentace byla i problematika sociálně patologických jevů (včetně prevence), které se promítají ve společnosti a dotýkají se i této věkové skupiny. Setkání vnímali žáci jako velmi přínosné a zajímavé. Beseda nabídla jiný pohled na vězeňské prostředí, pomohla osvětlit některé zažité předsudky, ale také nabídla pro studenty do budoucna možné pracovní uplatnění ve Vězeňské službě ČR.  Ve zcela zaplněné učebně  jsme prožili pěkný podzimní podvečer s příslibem dalšího setkání.

Mgr.  Boris Písařík, speciální pedagog