Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Týdenní statistické hlášení

Stav k 15. 7. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19581 1730 84 1815 21571
Počet obviněných 1663 129 16 522 1792
Počet chovanců 85 9 N/A 3 94
počet odsouzených 17833 1592 68 1267 19425
S ostrahou nízký 812 231 N/A 67 1043
S ostrahou střední 5026 625 N/A 269 5651
S ostrahou vysoký 10866 705 N/A 790 11571
Se zvýšenou ostrahou 1066 26 N/A 138 1092
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46