Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Týdenní statistické hlášení

Stav k 13. 5. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19705 1680 85 1778 21657
Počet obviněných 1647 104 22 503 1751
Počet chovanců 80 9 N/A 3 89
počet odsouzených 17978 1567 63 1240 19545
S ostrahou nízký 840 223 N/A 62 1063
S ostrahou střední 5061 618 N/A 246 5672
S ostrahou vysoký 10954 692 N/A 794 11671
Se zvýšenou ostrahou 1065 29 N/A 135 1092
Počet doživotně odsouzených 44 3 N/A N/A 47