Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Časté dotazy

Mohu se zúčastnit soudního jednání, které probíhá ve VVaÚpVZD Brno?
Jednání, která nařídí Městský soud Brno v záležitosti podmíněného propuštění jsou veřejná. Pokud tedy máte platný doklad totožnosti, můžete se jednání ve VVaÚpVZD Brno zúčastnit. Dostavte se na bránu VVaÚpVZD Brno s dostatečným časovým předstihem cca půl hodiny z důvodu osobní prohlídky a kontroly osobních věcí.
Pokud probíhá jednání (jakéhokoliv soudu) prostřednictvím videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu.
Informace o nařízených jednáních naleznete zde.

„ V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve VVaÚpVZD Brno, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na  DKrejcirova@vez.brn.justice.cz.
Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.
Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.“