banner

Služební poměr

Z důvodu rozšiřování ubytovacích kapacit pro odsouzené osoby přijímá VS ČR do svých řad nové příslušníky na služební místa „strážný“, „strážný justiční stráže“ a „dozorce“. Služební poměr je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007. Služební poměr je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007.

Podmínky pro přijetí do služebního poměru

Průběh přijímacího řízení

Vznik služebního poměru