banner
7.4.2017

Vzdělávání zaměstnanců MÚ Stráž pod Ralskem

Na základě spolupráce mezi Městským úřadem ve Stráži pod Ralskem a Akademií Vězeňské služby České republiky se uskutečnil dne 30. března 2017 kurz výpočetní techniky pro zaměstnance MÚ.

Kurz probíhal velmi intenzivně. Prezence účastníků začala ráno již v 6:10 hod. Kurz byl zahájen v 6:30 hod.

V úvodu kurzu se setkali starosta Mgr. Zdeněk Hlinčík s ředitelem Akademie VS ČR plk. Ing. Františkem Vlachem, Ing-Pead IGIP. Starosta poděkoval řediteli Akademie za možnost využít prostor pro vzdělávání zaměstnanců MÚ a za poskytnutí lektora kurzu – učitele odborných předmětů Akademie VS ČR kpt. Bc. Michala Čechoně.

Během kurzu se účastníci seznámili s prací v programech MS Word, PDF Creator, WEBMAIL a s dodržováním pravidel kybernetické bezpečnosti.

O přestávkách se účastníci mohli občerstvit v místní kantýně. Oběd si na přání posluchačů zajišťoval každý sám.

Po ukončení kurzu ve 14:30 hod. byla zájemcům umožněna prohlídka specializovaných učeben určených k výcviku zaměstnanců VS ČR, který absolvují během kurzu Základní odborné přípravy a během specializačních kurzů pořádaných v rámci programu Celoživotního vzdělávání zaměstnanců VS ČR. Součástí prohlídky byla cvičná cela a cvičný vstup do střeženého objektu s rentgenem a detekčním rámem. Prohlídka byla zakončena expozicí zakázaných předmětů s krátkou přednáškou.

Účastníci vzdělávání se rozešli v 17 hodin a podle jejich vyjádření byli s kurzem, lektorem, prostředím i podmínkami konání kurzu velice spokojeni.

Autor: kpt. Bc. Michal Čechoň
Foto: Bc. Tomáš Větrovec