banner
1.1.2018

25 let od vzniku VS ČR

PRAHA 1. ledna (VS ČR) – V roce 2018 čekají Vězeňskou službu České republiky hned dvě velmi významná výročí. Právě letos totiž uplyne 25 let od okamžiku, kdy po rozpadu Československa vznikla k 1. 1. 1993 společně se samostatnou Českou republikou i Vězeňská služba ČR. Zároveň uplyne 100 let od vzniku Československé republiky, kdy tehdejší ministr spravedlnosti František Soukup v prosinci 1918 vydal výnos s textem služebního slibu zavazujícího dozorkyně a dozorce k věrnosti nové republice.

Zřízení VS ČR v lednu 1993 vycházelo z politických a společenských změn let minulých a symbolizovalo návrat k humanistickým tradicím českého vězeňství. Klíčovým legislativním aktem při zřízení Vězeňské služby se stal zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži. Došlo k podstatnému zcivilnění VS ČR a aktuálními úkoly byla nutnost lepšího vzdělávání vězeňského personálu a modernizace výkonu vazby a trestu, resp. zacházení s vězněnými osobami se zřetelem na dodržování jejich lidských a občanských práv. Svůj podíl na úspěšném zvládnutí zmíněných úkolů má i začátkem 90. let obnovená vězeňská duchovní služba a řada nestátních humanitárních organizací. V další fázi se VS ČR zaměřila na změnu svého vnějšího obrazu, poznamenaného dvěma totalitními režimy. Z toho důvodu byla zahájena kontinuální spolupráce nejen s médii, ale i se zahraničními partnery.

Vězeňská služba České republiky se za 25 let stala respektovaným ozbrojeným sborem a spolehlivým partnerem pro organizace doma i v zahraničí. Zacházení s vězněnými osobami a jejich náprava se dostala na úroveň západních evropských států. Reforma českého vězeňství společně se zkvalitňováním práce VS ČR tak, aby ještě lépe sloužila českému státu, ale samozřejmě není u konce. Vězeňská služba České republiky je odhodlána i nadále intenzivně pracovat na naplňování cílů a úkolů stanovených v Koncepci vězeňství do roku 2025, rozvíjet spolupráci se svými partnery a budovat dobré a transparentní vztahy s veřejností.