Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 17. 9. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19899 1634 99 1713 21800
Počet obviněných 1622 1508 29 457 1741
Počet chovanců 80 7 N/A 3 87
Počet odsouzených 18187 1508 70 1236 19695
S ostrahou nízký 850 193 N/A 60 1043
S ostrahou střední 5354 5354 N/A 262 6002
S ostrahou vysoký 10941 627 N/A 791 11568
Se zvýšenou ostrahou 979 33 N/A 118 1012
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48