banner
6.2.2020

Snížení energetické náročnosti

Vězeňská služba České republiky v současnosti předložila žádost o dotaci šesti projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Životní prostředí, výzva č.70 a 100 SC 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie s podporou z podprogramu Nová Zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci výzev Operačního programu Životní prostředí. Všechny projekty byly schváleny poskytovatelem dotace. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele energeticko – úsporných opatření.