Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

     Potřebnost rekvalifikací pro efektivní začleňování osob po skončení výkonu trestu odnětí svobody do civilního života s cílem minimalizovat rizika recidivy vnímá Plzeňská věznice Bory za zásadní, a proto ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, kontaktním pracovištěm Plzeň – město, naplánovala realizaci praktického kurzu „Obsluha křovinořezu“.

    Kurz se v naší věznici osvědčil i v minulých letech a zájem odsouzených o získání nových dovedností a znalostí v této odbornosti trvá dál. Po splnění všech požadavků kladených na výběr ze strany Úřadu práce Plzeň-město a schválení finančního zajištění bylo koncem dubna přistoupeno k samotné realizaci v prostorách věznice. Kurz zajišťovala společnost bfz o.p.s., bfz – vzdělávací akademie s.r.o., se sídlem v Plzni, pod vedením vedoucího krajského střediska, Bc. Martina Langera. Odborníkem pro teoretickou a praktickou výuku byl externí pracovník s certifikací, pana Jan Pufler, autorizovaný podle normy – MZE 48553/2021-14153, IČ 08594376.

     Do rekvalifikace bylo vybráno celkem 7 zájemců splňujících daná kritéria pro výběr. Kurz je určen fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady, kterými jsou technické dovednosti, manuální zručnost, zdravotní způsobilost, popř. odbornost získaná v civilu. Obsahem kurzu je používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem, údržba křovinořezu, obsluha křovinořezu a vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem. Po ukončení kurzu je absolvent schopen dle návodu k použití a za dodržení obecně platných zásad bezpečnosti práce obsluhovat motorový dvoutaktní či čtyřtaktní benzinový křovinořez od různých výrobců. Účastníci umí správně použít křovinořez pro práci při úpravě keřů, při sekání trávy a k prořezávání porostů. Je schopen samostatně provádět běžnou údržbu křovinořezu a odstranit základní závady, které mohou vzniknout.

     Kurz byl ukončen Státní závěrečnou zkouškou, která se skládala z teoretických a praktických dovedností a předání Osvědčení podle § 18 zák. č. 179/2006 Sb. - Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákona o uznání výsledků dalšího vzdělávání) a ve znění zákona č. 53/2012 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2003 Sb. Pochvala ze strany lektora podtrhla odpovědný přístup všech absolventů, kteří do jednoho zvládli jak teorii, tak i praktickou část kurzu a na závěr obdrželi doklad profesní kvalifikace „Obsluha křovinořezu (41-080-E)“, který jim pomůže při budoucím uplatňování se na trhu práce. Poptávka územně samosprávných celků – obcí a měst, nám prozrazuje, že zájem o tuto zahradnickou činnost je velký a obecně žádaný, a tak je už jenom na absolventech, aby tuto šanci uchopili za ten správný konec.

Sdílet článek

Facebook
Twitter