Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ VĚZEŇSKÉ STRÁŽE

PRO SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVU

(služební hodnost komisař, hodnostní označení nadporučík, 7. tarifní třída)

 

Zákonné a další požadavky:

Ø  v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb.,

Ø  vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

Ø  doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech minimálně 6 let,

Ø  velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěrů služebního hodnocení,

Ø  znalost práce v programu VIS, ASPI, ETŘ,

Ø  negativní osvědčení podle zákona č. 279/1992 Sb., pokud je dle zákona vyžadováno, lze doložit dodatečně,

Ø  znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby,

Ø  organizační a řídící schopnosti, kvalitní komunikační schopnosti,

Ø  zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění.

Místo služebního působiště:                                                   Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:            17. října 2022   

Náležitosti písemné přihlášky:

-          strukturovaný životopis,

-          přihláška k výběrovému řízení,

-          doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru,

-          fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-          fotokopie posledního služebního hodnocení

-          čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009 (Strategie boje proti extremismu)

 

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení: 16. září 2022

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Pro účely doručování v levém horním rohu čitelně uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Obálku označte v levém dolním  rohu : „Výběrové řízení  ZVOVS-SP“.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, email: mknafova@vez.hsl.justice.cz

 

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Twitter