Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ VĚZEŇSKÉ STRÁŽE 

Zákonné a další požadavky:

 • v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb.,
 • minimálně vyšší odborné vzdělání,
 • doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech minimálně 6 let nebo nebo splnění podmínek § 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb.,
 • velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěrů služebního hodnocení,
 • znalost práce v programu VIS (vězeňský informační systém, ASPI, ETŘ,
 • negativní osvědčení podle zákona č. 279/1992 Sb., pokud je dle zákona vyžadováno, lze doložit dodatečně,
 • znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby,
 • organizační a řídící schopnosti, kvalitní komunikační schopnosti,
 • zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění.

Místo služebního působiště:                                       Věznice Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:    1. prosince 2023  

Náležitosti písemné přihlášky:

 • strukturovaný životopis,
 • přihláška k výběrovému řízení,
 • doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru,
 • fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • fotokopie posledního služebního hodnocení,
 • čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009 (Strategie boje proti extremismu).

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení:  3. listopadu 2023

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Pro účely doručování v levém horním rohu uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Obálku označte v levém dolním  rohu: „Výběrové řízení ZVOVS“.

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, email: mknafova@vez.hsl.justice.cz

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Twitter