Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

VRCHNÍ INSPEKTOR STRÁŽNÍ SLUŽBY PRO PSOVODY

(služební hodnost vrchní inspektor, hodnostní označení podporučík, 6. tarifní třída)

Zákonné a další požadavky:

 • doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech minimálně 5 let,
 • nebo v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb.,
 • znalost práce v programu VIS (vězeňský informační systém),
 • znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby,
 • znalosti v oblasti kynologie, vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů,
 • organizační a řídící schopnosti, kvalitní komunikační schopnosti,
 • zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění.

Místo služebního působiště:                                       Věznice Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:    1. července 2023  

Náležitosti písemné přihlášky:

 • písemná přihláška,
 • strukturovaný životopis,
 • fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • fotokopie posledního služebního hodnocení,
 • čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009 (Strategie boje proti extremismu).

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení:  19. května 2023

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Pro účely doručování v levém horním rohu uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, P. O. Box 50, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Obálku označte v levém dolním  rohu: „Výběrové řízení – VISS pro psovody“.

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, email: mknafova@vez.hsl.justice.cz

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Twitter