Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ VĚZEŇSKÉ STRÁŽE

(služební hodnost komisař, hodnostní označení nadporučík, 7. tarifní třída)

 

Zákonné požadavky:

Ø  v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb.

Další požadavky :

Ø  minimálně vyšší odborné vzdělání,

Ø  doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech minimálně 6 let nebo splnění podmínek § 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb.,

Ø  velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěrů služebního hodnocení,

Ø  znalost práce v programu VIS, ASPI, ETŘ,

Ø  negativní osvědčení podle zákona č. 279/1992 Sb., pokud je dle zákona vyžadováno, lze doložit dodatečně,

Ø  znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby,

Ø  organizační a řídící schopnosti, kvalitní komunikační schopnosti,

Ø  zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění.

Místo služebního působiště:                                     Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:         15. září 2022  

Náležitosti písemné přihlášky:

-   strukturovaný životopis,

-   přihláška k výběrovému řízení,

-   doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru,

-   fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-   fotokopie posledního služebního hodnocení

-   čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009

  (Strategie boje proti extremismu)

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení:  29. červenec 2022

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Pro účely doručování v levém horním rohu čitelně uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Obálku označte v levém dolním  rohu : „Výběrové řízení  ZVOVS“.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, e-mail: mknafova@vez.hsl.justice.cz

 

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Twitter