Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

STRÁŽNÝ PSOVOD

(služební hodnost asistent, hodnostní označení nstrm., 3. tarifní třída)

 

Zákonné a další požadavky:

Ø  v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb.

Ø  znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby

Ø  znalosti v oblasti kynologie, výuka a výcvik služebních psů,

Ø  zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění

 

Místo služebního působiště:                                    Věznice Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:    1. října 2022   

Náležitosti písemné přihlášky:

-  písemná přihláška

-  strukturovaný životopis,

-  fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-  fotokopie posledního služebního hodnocení

-  čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009

  (Strategie boje proti extremismu)

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení:  1. září  2022

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Pro účely doručování v levém horním rohu čitelně uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, P. O. Box 50, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Obálku čitelně označte v levém dolním  rohu: „Výběrové řízení – Strážný psovod“.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, e-mail: mknafova@vez.hsl.justice.cz

 

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, poštovní přihrádka 50, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Twitter