Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

1.    ZÁSTUPCE ŘEDITELE

(služební hodnost rada, hodnostní označení plukovník, 9. tarifní třída)

Zákonné a další požadavky:

 • v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb.,
 • vysokoškolský magisterský stupeň vzdělání,
 • doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech minimálně 9 let,
 • vynikající nebo velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěrů služebního hodnocení,
 • standardizovaná jazyková zkouška I. stupně,
 • negativní lustrační osvědčení,
 • znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů VS ČR,
 • organizační a řídící schopnosti, kvalitní komunikační schopnosti,
 • znalost práce v programu VIS (vězeňský informační systém),
 • zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění.

 

Místo služebního působiště:                                       Věznice Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:    1. února 2023  

Náležitosti písemné přihlášky:

 • strukturovaný životopis,
 • přihláška k výběrovému řízení
 • fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • fotokopie posledního služebního hodnocení
 • doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru
 • čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009 (Strategie boje proti extremismu).

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení:  31. prosince 2022

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Pro účely doručování v levém horním rohu uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, P. O. Box 50, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Obálku označte v levém dolním  rohu: „Výběrové řízení 1. ZŘV“.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, email: mknafova@vez.hsl.justice.cz

 

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Twitter