Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba České republiky – Vazební věznice Olomouc, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů na funkce: Strážný JS, Oddělení justiční stráže – Okresní soud ve Zlíně, Prostějově a Přerově

Požadavky:
 • státní občan České republiky, starší 18 let,
 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • výborný zdravotní stav, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
 • samostatnost, rozhodnost, komunikativnost,
 • občanská a trestní bezúhonnost,
 • způsobilost k právním úkonům.

 

Platové a ostatní náležitosti:
 • tarifní třída 3 podle Nařízení vlády ČR č. 336/2019, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů,
 • zvláštní příplatek.

 

Ostatní náležitosti:
 • příspěvek na stravování
 • náborový příspěvek 75.000,- Kč,
 • benefity z FKSP, využití zotavoven VS ČR k rekreaci,
 • 6 týdnů dovolené,
 • odměny při životním a pracovním výročí

 

Předpokládaný nástup do funkce: dohodou

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouc je funkce zařazena do 1. kategorie z hlediska psychické zátěže.

Písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, včetně strukturovaného životopisu, zasílejte pouze na níže uvedenou emailovou adresu. Při nesplnění vyhlášených inzerovaných podmínek, nebude na žádost reagováno.

 

Kontaktní osoba
E-mail:zajem@vez.olc.justice.cz
Vyřizuje:

Bc. Dušan Šuba

 

Informujeme Vás, že v rámci přijímacího řízení budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče a rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, a to pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany zaměstnavatele před přijetím do služebního poměru. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, rodné číslo, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Při zpracování Vašich údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.