Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO POSKYTOVATELE DUCHOVNÍCH SLUŽEB

Informace o projektu vstupního vzdělávání pro poskytovatele duchovních služeb

Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem poskytuje vstupní vzdělávání pro poskytovatele duchovních služeb, kteří chtějí nově vstupovat do věznic. Cílem vzdělávání je komplexně představit Vězeňskou službu ČR jako službu s jejími úkoly, organizací a řízením, rozsahem působnosti a stanovené odpovědnosti, důraz je kladen na porozumění účelu výkonu trestu, na jehož naplňování se poskytovatelé duchovních služeb podílejí.

Z hlediska organizace a rozsahu vzdělávání jsou poskytovatelé duchovních služeb rozdělováni do 2 skupin:

Skupina č. 1: bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání

-          Dobrovolní duchovní, kteří jako bývalí pracovníci VS ČR byli zařazení do OVV, OVT, OVVaT OVZD a to max. 3 roky po ukončení jejich pracovního/služebního poměru u VS ČR, nemají povinnost absolvovat vstupní vzdělávání. 

 

Skupina č. 2: povinnost absolvovat školení a závěrečný test (1 den, cca 4 hodiny)

-          Ostatní dobrovolní duchovní, kteří nespadají do výše uvedené skupiny, mají povinnost absolvovat jednodenní školení organizované Akademií VS ČR, které je zakončeno závěrečným testem.

Jednotliví dobrovolní duchovní, kterých se povinnost absolvovat vstupní vzdělávání týká, se budou přihlašovat na školení vyplněním přihlašovacího formuláře a zapsáním do přihlašovací tabulky prostřednictvím kaplanů, kteří zajišťují koordinaci duchovní služby v organizační jednotce.

 

Pro nejbližší období jsou stanoveny následující termíny:

Termín č. 1: středa 11. října 2023 od 9:00 do 12:00, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha

Termín č. 2: úterý 7. listopadu 2023 od 9:00 do 12:00, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha

Termín č. 3: středa 24. ledna 2023 od 9:00 do 12:00, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha

 

Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu, jímž prokazují svoji způsobilost ke vstupu do vězeňských zařízení za účelem poskytování duchovních služeb.

Další informace k projektu včetně přihlašovacího formuláře a studijních materiálů jsou poskytovatelům duchovních služeb k dispozici na https://budnik.justice.cz/s/Bax7CZD7fYBZGoQ

Heslo: duchovni

 

Organizace školení 

Předpokládaná doba školení: 1 den (opakování 3 hod., doba na absolvování testu včetně opravy a vyhodnocení 1 hod.)

Samotnému testu předchází souhrnné opakování vybraných pojmů.

Test se skládá z 20 otázek, podmínkou pro úspěšné absolvování testu je 12 správných odpovědí.

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@avs.justice.cz nebo telefonujte na číslo: 487 878 551, 487 878 550.