Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Služební zařazení: 

·    služební hodnost rada

·    hodnostní označení plukovník

·    9. tarifní třída

Zákonné požadavky: 

·         vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

·         doba trvání služebního poměru v bezpečnostním sboru minimálně 9 let;

·         vynikající či velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěru služebního hodnocení;

Další požadavky:

·         negativní osvědčení podle zákona č. 279/1992 Sb. (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971);

·         osvědčení NBÚ pro stupeň utajení „Vyhrazené“;

·         stupeň standardizované jazykové zkoušky;

·         výtečná znalost a orientace v právních a vnitřních předpisech, týkajících se Vězeňské služby ČR;

·         praxe v řídící funkci, manažerské schopnosti

·         zkušenosti z přímého výkonu služby 

Místo služebního působiště: Stráž pod Ralskem. 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. listopadu 2023 

Zájemce spolu s přihláškou do výběrového řízení předloží:

·         strukturovaný životopis;

·         ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

·         kopii posledního služebního hodnocení;

·         osvědčení opravňující přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ podle zákona č. 412/2005 Sb.;

·         doklad o jmenování do služební hodnosti a době trvání služebního poměru. 

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení: 30. 9. 2023

Termín konání výběrového řízení bude uchazečům dodatečně oznámen. 

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu: Vězeňská služba České republiky, Akademie VS ČR, P.O. BOX  58, 471 27 Stráž pod Ralskem. Obálku označte v levém dolním rohu textem: „Výběrové řízení“.

Sdílet článek

Facebook
Twitter