Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výhody zaměstnávání odsouzených

Odsouzení jsou zaměstnáváni podle zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a odměňování podle Nařízení vlády č. 365/1999 o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Odsouzení pracují jako pomocní dělníci v různých provozech, především ve stavebnictví, lesnictví, kovovýrobě, sklářském průmyslu, dřevoprůmyslu, recyklaci kovových odpadů či domácích spotřebičů, automobilovém průmyslu, údržbě staveb a při úklidových pracích.

Ekonomické výhody zaměstnávání vězňů:

  • pracovní odměna odsouzeného je nižší, než minimální mzda
  • odsouzenému náleží příplatek za soboty a neděle. Dále nemá nárok na dovolenou, v případě pracovní neschopnosti se mu nemocenské dávky vyplácí.
  • v případě omezení výroby nebo odstávky nemusí podnikatel odsouzeným platit prostoje. I naopak, dle aktuálních provozních potřeb podnikatelského subjektu věznice je zpravidla schopna zajistit požadovaný počet odsouzených
  • podnikatel nemusí vůči zaměstnaným odsouzeným plnit i některé další povinnosti, například se nemusí starat o zdravotní péči (záleží na smlouvě).