banner

Zaměstnávání vězňů

Jednou z povinností odsouzené osoby je podle § 28 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost pracovat, pokud je odsouzené osobě přidělena práce a není uznána dočasně práce neschopnou, nebo není po dobu výkonu trestu uznána zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. K zaměstnání odsouzené osoby u jiného subjektu než věznice je nutný její předchozí písemný souhlas. Současně je zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů dána možnost provozovat hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby.

Od roku 2015 se Vězeňské službě ČR podařilo dosáhnout markantního navýšení počtu aktivit a projektů vedoucích k zaměstnávání vězňů. Bylo například realizováno 42 seminářů v rámci celé ČR na téma zaměstnávání vězňů ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Komorou sociálních podniků, Hospodářskou komorou a Centrem pro podporu podnikání.

Ministerstvo spravedlnosti podporuje využití práva stavby k zaměstnávání odsouzených osob.

Formy zaměstnávání odsouzených:

  • vnitřní provoz – např. úklid, kuchyně, kotelna, údržba, autodílna, sklady a další
  • provozovny střediska hospodářské činnosti – např. zámečnické práce, stavební činnost, úklidové práce, montážní práce, kompletační práce a další
  • vlastní výroba – např. dřevovýroba, kovovýroba, šití
  • cizí subjekty – může probíhat na pracovištích uvnitř věznic nebo pracovištích mimo věznice – např. likvidace odpadů, kompletace propagačních materiálů, kompletace elektro výrobků, balení výrobků, sklářská a bižuterní výroba, výroba palet, výroba nábytku, stavební práce, zámečnické práce, úklid veřejného prostranství, montážní práce a další.

Vývoj zaměstnanosti

 

V průběhu roku 2019 se podařilo udržet zaměstnanost na přibližně stejné úrovni jako v roce 2018.

Pozitivním prvkem ve vývoji zaměstnanosti je také skutečnost, že v žádné věznici nebyl zaznamenán výrazný meziroční pokles zaměstnanosti. Jsou realizovány úkoly vyplývající z nové dlouhodobé koncepce vězeňství, jako je například zavádění nových vícesměnných provozů na pracovištích, jejich efektivnější využívání, propagace potenciálu VS ČR v oblasti zaměstnávání vězňů apod. K 31. 12. 2019 bylo evidováno 19 717 osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Z tohoto počtu bylo 14 695 odsouzených způsobilých k výkonu práce. Na pracovních pozicích za finanční odměnu bylo zařazeno 8 618 odsouzených. Z tohoto počtu pracovalo 2 832 odsouzených v rámci vnitřního provozu a vlastní výroby, 4 181 odsouzených pracovalo pro provozovny Střediska hospodářské činnosti a 1 605 odsouzených bylo pracovně zařazeno u cizích podnikatelských subjektů. Reálná zaměstnanost odsouzených způsobilých k výkonu práce k 31. 12. 2019 dosahovala 58,65 %. Dále bylo evidováno 721 odsouzených zařazených do terapeutických programů, 976 odsouzených do vzdělávacích programů (učební obory) a 562 odsouzených zařazených na práce ve prospěch věznice bez finanční odměny.