Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Jednou z povinností odsouzené osoby je podle § 28 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost pracovat, pokud je odsouzené osobě přidělena práce a není uznána dočasně práce neschopnou, nebo není po dobu výkonu trestu uznána zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. K zaměstnání odsouzené osoby u jiného subjektu než věznice je nutný její předchozí písemný souhlas. Současně je zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů dána možnost provozovat hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby.

Od roku 2015 se Vězeňské službě ČR podařilo dosáhnout markantního navýšení počtu aktivit a projektů vedoucích k zaměstnávání vězňů. Bylo například realizováno 40 seminářů v rámci celé ČR na téma zaměstnávání vězňů ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Komorou sociálních podniků, Hospodářskou komorou a Centrem pro podporu podnikání. Výsledkem těchto aktivit, zvýšeného koordinovaného úsilí v oblasti zaměstnávání vězňů a v neposlední řadě díky aktivní podpoře Ministerstva spravedlnosti ČR je razantní navýšení počtu zaměstnaných vězňů v roce 2016.

Formy zaměstnávání odsouzených:

  • vnitřní provoz – např. úklid, kuchyně, kotelna, údržba, autodílna, sklady a další
  • provozovny střediska hospodářské činnosti – např. zámečnické práce, stavební činnost, úklidové práce, montážní práce, kompletační práce a další
  • vlastní výroba – např. dřevovýroba, kovovýroba, šití
  • cizí subjekty – může probíhat na pracovištích uvnitř věznic nebo pracovištích mimo věznice – např. likvidace odpadů, kompletace propagačních materiálů, kompletace elektro výrobků, balení výrobků, sklářská a bižuterní výroba, výroba palet, výroba nábytku, stavební práce, zámečnické práce, úklid veřejného prostranství, montážní práce a další

Vývoj zaměstnanosti

 

V průběhu roku 2016 se podařilo dosáhnout absolutního nárůstu zaměstnaných vězňů o 1 584 vězňů, tj. o 26,3%. Úkol daný ministrem spravedlnosti ČR Robertem Pelikánem tím byl překročen o 380 vězňů, tedy o více jak 6%. Tento nárůst byl realizován prostřednictvím 142 nově uzavřených smluv (za srovnatelné období roku 2015 bylo uzavřeno 82 smluv). V roce 2016 se rovněž ve srovnání s předchozím rokem zvýšil počet odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 102 osob, počet odsouzených zařazených v provozovnách Střediska hospodářské činnosti se zvýšil o 520 osob, u cizích subjektů se zvýšil o 391 osob.

Pozitivním prvkem ve vývoji zaměstnanosti je také skutečnost, že v žádné věznici nebyl zaznamenán výrazný meziroční pokles zaměstnanosti. Jsou realizovány úkoly vyplývající z nové dlouhodobé koncepce vězeňství, jako je například zavádění nových vícesměnných provozů na pracovištích, jejich efektivnější využívání, propagace potenciálu VS ČR v oblasti zaměstnávání vězňů apod. K 31. 12. 2016 bylo evidováno 20 618 osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Z tohoto počtu bylo 14 725 odsouzených způsobilých k výkonu práce. Na pracovních pozicích za finanční odměnu bylo zařazeno 7 606 odsouzených. Z tohoto počtu pracovalo 2 554 odsouzených v rámci vnitřního provozu a vlastní výroby, 2 999 odsouzených pracovalo pro provozovny Střediska hospodářské činnosti a 1954 odsouzených bylo pracovně zařazeno u cizích podnikatelských subjektů. Reálná zaměstnanost odsouzených způsobilých k výkonu práce k 31. 12. 2016 dosahovala 50,38 %. Dále bylo evidováno 734 odsouzených zařazených do terapeutických programů, 1 047 odsouzených do vzdělávacích programů (učební obory) a 601 odsouzených zařazených na práce ve prospěch věznice bez finanční odměny.