banner

Vybrané informace o litevské vězeňské službě

Českou republiku minulý týden navštívila delegace generálního ředitelství litevské vězeňské služby. Připravili jsme proto výběr informací o litevském vězeňství, které by vás mohly zaujmout.

Obecné informace o Litevské republice

Počet obyvatel – 3,4 milionu
Rozloha – 65 200 km2
Hlavní město – Vilnius

Litevská vězeňská služba byla založena v roce 1919. Během sovětské éry spadala pod ministerstvo vnitra. Při reformě právního systému byla 1. 9. 2000 převedena pod ministerstvo spravedlnosti. Vězeňská služba má centrální vězeňskou nemocnici. Největší věznice s kapacitou 1460 osob je v Alytusu.

Počty vězněných osob k 31.12. 2010

Celkem – 9 139
Obvinění – 1 196
Odsouzení – 7 943

Odsouzení na doživotí – 109
Mladiství – 158
Ženy – 421
Cizinci – 100

Vývoj počtu vězněných osob od 2006 do 2010

2006 – 8 063
2007 – 7 863
2008 – 7 787
2009 – 8 267
2010 – 8 856

Programy zacházení

Přibližně 60% vězněných osob je zařazeno do programů sociální rehabilitace, přičemž 4 jsou povinné (připravené vězeňskou službou) a asi 70 programů je připraveno organizačními jednotkami. Přes 2 350 vězňů studuje na středních školách a učilištích, 8 vězňů studuje na univerzitách.

Zaměstnávání vězňů v % ke dni 1.1.2011

Vězněné osoby zařazené do pracovního procesu – 28%
Vězněné osoby studující – 32%
Vězněné osoby zapojené do individuální práce nebo kreativních aktivit – 3,7%

Vývoj počtu vězňů s psychickými poruchami a s poruchami chování způsobenými užíváním drog a nakažených HIV

V letech 2008 – 2011

Drogy HIV
1. 1. 2008 17,8% 3,3%
1. 1. 2009 20,1% 3,6%
1. 1. 2010 19,0% 3,5%
1. 1. 2011 17,5% 4,5%

Personál

K 30.6.2010 pracovalo ve VS Litvy: 3 773 zaměstnanců, z toho: 2 845 příslušníků (tj. 75,4%)

Zastoupení mužů – 77%
Zastoupení žen – 23%

Zpracováno podle prezentace litevské vězeňské služby