banner

Kulatý stůl středoevropských vězeňských služeb

Kulatý stůl generálních ředitelů středoevropských vězeňských systémů (MECR – Middle European Countries Roundtable) byl založen v roce 2008 s cílem porovnat a podpořit užší spolupráci středoevropských vězeňských systémů. Zasedání se plánují jednou ročně rotačním způsobem v každé z členských zemí, témata setkání se upřesňují v průběhu příprav dle aktuální situace v penitenciární oblasti.

Členské státy

Česká republika
Chorvatsko
Litva
Maďarská republika
Polská republika
Rakousko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Spolková republika Německo
Švýcarsko
ICPA (Mezinárodní asociace vězeňských systémů)