banner

Pravidla přijímání balíků

V článku naleznete pravidla přijímání balíků osob ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a osob v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Pravidla přijímání balíků obviněných

Obviněný má právo jedenkrát za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Balíčky podléhají kontrole orgánů vězeňské služby. Obviněnému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu vazby, nebo které není dovoleno mít podle řádu výkonu vazby v cele, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesilateli na náklady obviněného.

Obviněnému lze dále zasílat oblečení za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a hygienické potřeby, přičemž se na ně nevztahuje omezení „jedenkrát za 3 měsíce“ a „hmotnost do 5 kg“, nicméně jsou omezeny možnostmi jejich uložení.

Pravidla přijímání balíků odsouzených

Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady odsouzeného. Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahují omezení „2x ročně“ a  „hmotnost do 5 kg“.

Odsouzenému lze dále zasílat:

  • knihy, tiskoviny a potřeby k vedení běžné korespondence, které jsou omezeny možnostmi jejich uložení,
  • balíčky obsahující prádlo, oděv, potřeby k realizaci programu zacházení nebo věci pro vzdělávání anebo zájmovou činnost, avšak k tomu je třeba předchozí povolení ředitele věznice nebo pověřeného zaměstnance věznice.

Pravidla přijímání balíků chovanců

Chovanec má právo jedenkrát za tři měsíce přijmout balíček s trvanlivými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Chovanec má právo bez omezení přijímat balíčky obsahující prádlo, oděv, obuv, knihy a tiskoviny, a dále zásilky obsahující věci potřebné k realizaci příslušného programu, jakož i potřeby k dalšímu vzdělávání nebo zájmové činnosti.

Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Balíčky lze chovanci předat prostřednictvím zaměstnance vězeňské služby, který provede jejich kontrolu, též při návštěvě. Chovanci se nepředají věci, které odporují účelu zabezpečovací detence, nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady chovance, pokud ředitel ústavu nerozhodne jinak.

Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie České republiky nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.