banner

Co je SARPO

Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených, který je součástí Vězeňského informačního systému (VIS). Prvotní verzi nástroje v prvotní fázi vytvářel širší tým odborníků z Vězeňské služby a Probační a mediační služby (2005-2008). Jeho finální podobu dotvořil (např. výpočty rizik, škálu rizik), validizoval, elektronizoval a uvedl do penitenciární praxe pracovní tým Vězeňské služby (2008 – 2012).

Pomocí nástroje se zpracovává vstupní Komplexní zpráva, na jejíž výstupy navazuje Program zacházení odsouzených. Nástroj posuzuje pravděpodobnost opětovného selhání odsouzeného na základě:

  • výpočtu statického rizika z údajů o kriminálním chování,
  • výpočtu dynamického rizika vyhodnocujícího celkem 48 rizik v 7 základních životních oblastech,
  • odhadu způsobení újmy a specifikace potenciální oběti na základě analýzy trestné činnosti,
  • vyhodnocení motivace a sebehodnocení

Kam nástroj SARPO zařadit

V mezinárodním srovnání je SARPO prediktivním nástrojem poslední generace, svým způsobem ojedinělým ve Střední Evropě. Vedle statických obsahuje rovněž dynamické a protektivní faktory a pracuje s responzivitou odsouzených.  SARPO není diagnostickým nástrojem např. ve smyslu psychologických testů. V současnosti byl v rámci změny vnější diferenciace (redukce typů věznic) propojen s novým mechanismem vnitřní diferenciace odsouzených při vyhodnocování jejich rizik a stanovení jejich umístění do oddělení se stupněm zabezpečení.

Na čem SARPO staví
empirických poznatcích mezinárodních studií,
přesně definovaných zdrojích dat,
výpočetních vzorcích ověřeném opakovanou analýzou dat,
potřebách každodenní penitenciární praxe.