banner

Realizované projekty

Realizované projekty VS ČR

Realizované projekty ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR

Zefektivnění vybraných podpůrných procesů VS ČR (Digitalizace a pasportizace objektů VS ČR)
projekt z výzvy č. 48 OP LZZ.

Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00041

Vězeňská služba České republiky v současné době realizuje ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR projekt z výzvy č. D9 OP LZZ Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR

Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/D9.00004

Hlavním cílem projektu je vytvoření flexibilního modulu k realizaci manažerského vzdělávání pro služební funkcionáře, vedoucí příslušníky a vedoucí zaměstnance na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky a na nejvyšším stupni řízení v organizačních jednotkách (vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS). Ministerstvo spravedlnosti ČR, jako realizátor projektu, je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství, je mu podřízena Vězeňská služba ČR, proto je cílem projektu zefektivnit řízení lidských zdrojů a zlepšit podmínky pro výkon manažerských funkcí na všech úrovních řízení VS ČR. Projektem bude podpořeno v rámci jednotlivých aktivit celkem 330 vedoucích zaměstnanců VS ČR. Celkové náklady projektu činní 5,7 mil. Kč.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR k projektu:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=341264