banner

Dotazování do Centrální evidence vězněných osob

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě. Více informací naleznete v tomto článku.

Jsem fyzická nebo právnická osoba a zajímám se o to, co to vlastně je Centrální evidence vězněných osob nebo jakým způsobem získám informace o osobách, které jsou/byly omezeny na osobní svobodě. Mám na takovou informaci vůbec nárok? A v jakém rozsahu? Koho a kde se mám zeptat?

►Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězněných osob

Informace jsou určeny pouze pro orgány veřejné moci

Novinka pro OVM [21.10.2020]

V případě, že nemáte přímý přístup do datové schránky Vašeho úřadu, a nemůžete proto odeslat formulář se strukturovanými údaji pro automatické zpracování, můžete si sestavit soubor s dotazem (eLustrace-form.xml) manuálně na webové stránce https://elustrace.vscr.cz/, uložit jej a poté odeslat prostřednictvím spisové služby či jiného systému pro odesílání datových zpráv. I v tomto případě platí nutnost dodržení názvu souboru a jeho zaslání do datové schránky ID ynsarxi.

Změny v dotazování do Centrální evidence vězněných osob pro orgány veřejné moci (OVM)

V rámci projektu Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00024 dochází s účinností od 1.10.2012 ke změnám v poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob (CEVO). V průběhu posledního čtvrtletí roku 2012 dojde ke zrušení faxových a telefonických lustrací. Veškerá komunikace bude přednostně vyřizována elektronicky.
Cílem projektu je snížit administrativní náročnost spojenou s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob, urychlit a zefektivnit proces získávání informací o vězněných osobách.

Obecná pravidla

Jednoduché dotazy, např. je-li hledaná osoba aktuálně vězněna a kde (příp. stručný výpis historie trestů) vyřizuje elektronický systém automaticky a odpověď odesílá/zobrazuje obratem.

Složitější dotazy, např. na historii před rokem 2008, jsou předávány k manuálnímu dopracování zaměstnancům CEVO.

Máte-li dotaz, který nelze položit prostřednictvím přednastaveného formuláře, vypracujte standardní žádost, uložte jako PDF a odešlete do dedikované datové schránky VS ČR (ID ynsarxi).

Orgány veřejné správy, exekutorské úřady, pojišťovny a jiné osoby oprávněné podle § 23a odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb.:

Pro zasílání žádostí využívejte speciální formulář umístěný na webových stránkách VS ČR (menu Informační servis, rubrika Formuláře). Formulář ve formátu „.zfo“ je k dispozici také z d e (formulář aktualizován 2.11.2012).

Po vyplnění formuláře a jeho odeslání datovou zprávou, je dotaz automaticky sestaven do souboru eLustrace-form.xml, který je přílohou datové zprávy odeslané prostřednictvím Vaší datové schránky do dedikované datové schránky Vězeňské služby ČR (ID ynsarxi); následně vyhodnocen, zpracován a formou datové zprávy odeslán zpět.

Pokud vytváříte soubor s dotazem jiným způsobem, než prostřednictvím formuláře „zfo“, je nutné dodržet nejen vnitřní položkovou skladbu, ale i jeho název (eLustrace-form.xml), který je určující pro třídění doručených datových zpráv ve Vězeňské službě ČR.

Automaticky jsou zpracovávány pouze dotazy z ověřených datových schránek a dotazy týkající se pouze aktuálního věznění (bez historie).

Informace jsou určeny pouze pro resort justice

Od 1. října 2014 došlo ke změně způsobu zasílání žádostí o zřízení, změnu nebo zrušení přístupu do Portálu eLustrace (určen pouze pro složky resortu justice) a Vězeňská služba ČR již nezřizuje přístup na základě schválené písemné „Žádosti o zřízení přístupu do Portálu eLustrace“, od této praxe bylo zcela upuštěno.

Nově každý žadatel o zřízení/změnu/zrušení přístupu do Portálu eLustrace z řad zaměstnanců resortu justice podává svou žádost výhradně elektronickou cestou prostřednictvím pro tento účel vytvořeného webového rozhraní.

Žádost o zřízení přístupu do Portálu eLustrace se vytváří pouhým zadáním vlastního jména a příjmení.

Systém žádost zpracuje a po automatizovaném ověření uživatele ji elektronicky předá nadřízenému zaměstnanci (oprávněné osobě) ke schválení.

Oprávněná osoba bude mít možnost žádost v PDF podepsat (schválit) a přímo v aplikaci ji odeslat do elektronické podatelny Vězeňské služby ČR, nebo ji stornovat, případně požádat o změnu či úplné zrušení přístupu zaměstnance do Portálu eLustrace.

Pro potřeby nového způsobu zasílání žádostí je ze strany řízených úseků a složek nezbytné:

Určit na každém úseku či složce oprávněnou osobu, tj. člověka, který bude schvalovat žádosti svých kolegů (podřízených).

Ověřit, že oprávněná osoba disponuje elektronickým podpisem, který je nutný pro podepsání žádosti v PDF a její odeslání do elektronické podatelny Vězeňské služby České republiky.

Přidat vybrané oprávněné osoby do speciální skupiny uživatelů v Active Directory Ministerstva spravedlnosti České republiky; <zkratka složky>_CEVO_Managers (provede odpovědný informatik složky).

Udržovat skupinu oprávněných osob v aktuálním stavu (zajišťuje informatik příslušné složky). Stávající žádosti aktivně lustrujících uživatelů není nutné aktualizovat.

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky přistoupilo k této změně mj. z důvodu zjednodušení procesu schvalování, zasílání a vyřizování předmětných žádostí a zvýšení bezpečnosti při jednoznačné identifikaci žadatele.