banner

Dotazování do Centrální evidence vězněných osob

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě. Více informací naleznete v tomto článku.

Jsem fyzická nebo právnická osoba a zajímám se o to, co to vlastně je Centrální evidence vězněných osob nebo jakým způsobem získám informace o osobách, které jsou/byly omezeny na osobní svobodě. Mám na takovou informaci vůbec nárok? A v jakém rozsahu? Koho a kde se mám zeptat?

►Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězněných osob

Další informace jsou určeny pouze pro orgány veřejné moci a zaměstnance resortu justice

UPOZORNĚNÍ:

Od 1. října 2014 došlo ke změně způsobu zasílání žádostí o zřízení/změnu/zrušení přístupu do Portálu eLustrace (určen pouze pro složky resortu justice)

S účinností od 1. října 2014 již Vězeňská služba České republiky nezřizuje přístup na základě schválené písemné „Žádosti o zřízení přístupu do Portálu eLustrace“, od této praxe bylo zcela upuštěno.

Nově každý žadatel o zřízení/změnu/zrušení přístupu do Portálu eLustrace z řad zaměstnanců resortu justice podává svou žádost výhradně elektronickou cestou prostřednictvím pro tento účel vytvořeného webového rozhraní.

Žádost o zřízení přístupu do Portálu eLustrace se vytváří pouhým zadáním vlastního jména a příjmení. Systém žádost zpracuje a po automatizovaném ověření uživatele ji elektronicky předá nadřízenému zaměstnance (oprávněné osobě) ke schválení. Oprávněná osoba bude mít možnost žádost v PDF podepsat (schválit) a přímo v aplikaci ji odeslat do ePodatelny Vězeňské služby České republiky, nebo ji stornovat, případně požádat o změnu či úplné zrušení přístupu zaměstnance do Portálu eLustrace.

Pro potřeby nového způsobu zasílání žádostí je ze strany řízených úseků a složek resortu justice nezbytné:

 1. Určit na každém úseku či složce oprávněnou osobu, tj. člověka, který bude schvalovat žádosti svých kolegů (podřízených).
 2. Ověřit, že oprávněná osoba disponuje elektronickým podpisem, který je nutný pro podepsání žádosti v PDF a její odeslání do ePodatelny Vězeňské služby České republiky.
 3. Přidat vybrané oprávněné osoby do speciální skupiny uživatelů v Active Directory Ministerstva spravedlnosti České republiky; <zkratka složky>_CEVO_Managers (provede odpovědný informatik složky).
 4. Udržovat skupinu oprávněných osob v aktuálním stavu (zajišťuje informatik příslušné složky).

Stávající žádosti aktivně lustrujících uživatelů není nutné aktualizovat.

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky přistoupilo k této změně mj. z důvodu zjednodušení procesu schvalování, zasílání a vyřizování předmětných žádostí a zvýšení bezpečnosti při jednoznačné identifikaci žadatele.

Změny v dotazování do Centrální evidence vězněných osob pro orgány veřejné moci (OVM)

V rámci projektu Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00024 dochází s účinností od 1.10.2012 ke změnám v poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob (CEVO). V průběhu posledního čtvrtletí roku 2012 dojde ke zrušení faxových a telefonických lustrací. Veškerá komunikace bude přednostně vyřizována elektronicky.

Cílem projektu je snížit administrativní náročnost spojenou s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob, urychlit a zefektivnit proces získávání informací o vězněných osobách.

Obecná pravidla

 1. Jednoduché dotazy, např. je-li hledaná osoba aktuálně vězněna a kde (příp. stručný výpis historie trestů) vyřizuje elektronický systém automaticky a odpověď odesílá/zobrazuje obratem.
 2. Složitější dotazy, např. na historii PŘED ROKEM 2008, jsou předávány k manuálnímu dopracování zaměstnancům CEVO.
 3. Máte-li dotaz, který nelze položit prostřednictvím přednastaveného formuláře, vypracujte standardní žádost, uložte jako PDF a odešlete do dedikované datové schránky VS ČR (ID: ynsarxi).

Dělení dotazů podle původce

Orgány veřejné správy, exekutorské úřady, pojišťovny a jiné osoby oprávněné podle §23a odst. 3 zák. č. 555/1992:

 • pro zasílání žádostí využívejte speciální formulář umístěný na webových stránkách VS ČR (menu Informační servis, rubrika Formuláře)
 • formulář ve formátu „.zfo“ je k dispozici také z d e (formulář aktualizován 2.11.2012)
 • po vyplnění bude formulář odeslán prostřednictvím Vaší datové schránky do dedikované datové schránky VS ČR (ID ynsarxi), vyhodnocen, zpracován a formou datové zprávy odeslán zpět
 • automaticky jsou zpracovávány pouze dotazy z ověřených datových schránek