Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Programy a fondy EU

PRAHA 7. února (VS ČR) – Zaměstnancům Vězeňské služby České republiky se v letech 2014 – 2017 podařilo úspěšně zrealizovat pět předem definovaných projektů financovaných z Norských fondů v celkové výši 65 miliónů Kč. Projekty byly směřovány do dvou oblastí:  rozšíření stávajících kapacit pro zacházení s odsouzenými /rekonstrukce nebo výstavba nových objektů/ a  zvýšení kvalifikace zaměstnanců Vězeňské služby ČR, nové intervenční programy pro odsouzené a vzdělávání odsouzených před jejich propuštěním.

Ačkoliv projekty skončily, nekončí aktivity, které se díky nim podařilo realizovat. Tyto aktivity budou pokračovat následujících 5 let po dobu udržitelnosti. Při realizaci projektů byly odhaleny další potřeby a rezervy, na které se bude vězeňství zaměřovat v projektech dalšího období Norských fondů. V současné době je zpracován Concept Note, který bude projednán Radou Evropy, finální dokument pro nové Norské fondy 2017-2023 by měl být hotov v březnu 2018. Po odsouhlasení tohoto dokumentu bude přistoupeno ke zpracování projektové žádosti.

Vězeňská služba České republiky v současnosti předložila žádost o dotaci  5 projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Životní prostředí, výzva č.70 SC 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie s podporou z podprogramu Nová Zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 19., 39. a 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2018 se Vězeňská služba ČR rovněž zaměří na dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy. Zároveň je připravován projekt Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který si klade za cíl zavést a ověřit systém kontinuálního dluhového poradenství, včetně zvyšování úrovně finanční gramotnosti formou vzdělávání, pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku páchané trestné činnosti a jejich zadluženosti. Navrhovaný projekt je průběžně projednáván s poskytovatelem dotace, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, s nímž byla také projednána úprava podmínek výzvy č. 8 Operačního programu Zaměstnanost pro specifické potřeby Vězeňské služby ČR.

 

Aktuální informace

Realizované projekty

Realizované projekty VS ČR a realizované projekty ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Dotazování na CEVO

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě.

Školení uživatelů

Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení.