banner

Vzdělávání manažerů

Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR

Vězeňská služba České republiky v současné době realizuje ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR projekt z výzvy č. D9 OP LZZ Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR

Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/D9.00004

Hlavním cílem projektu je vytvoření flexibilního modulu k realizaci manažerského vzdělávání pro služební funkcionáře, vedoucí příslušníky a vedoucí zaměstnance na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky a na nejvyšším stupni řízení v organizačních jednotkách (vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS). Ministerstvo spravedlnosti ČR, jako realizátor projektu, je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství, je mu podřízena Vězeňská služba ČR, proto je cílem projektu zefektivnit řízení lidských zdrojů a zlepšit podmínky pro výkon manažerských funkcí na všech úrovních řízení VS ČR. Projektem bude podpořeno v rámci jednotlivých aktivit celkem 330 vedoucích zaměstnanců VS ČR. Celkové náklady projektu činní 5,7 mil. Kč.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR k projektu

Nastavení systému manažerského vzdělávání

PRAHA 11. září (VS ČR) – V rámci projektu byla vyhlášena veřejná zakázka „Nastavení systému manažerského vzdělávání, vytvoření analýzy manažerského vzdělávání ve Vězeňské službě ČR“, s vítězným uchazečem BNV Consulting s.r.o. byla podepsána na začátku června 2015 smlouva. Následně v rámci detailní analýzy současného systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců VS ČR proběhlo pod vedením této společnosti na generálním ředitelství v průběhu června-července 2015 celkem 8 workshopů.

Realizovaných workshopů se zúčastnili vedoucí pracovníci napříč organizačními jednotkami z celé České republiky. Cílem workshopů byla analýza současného stavu systému vzdělávání manažerů VS, byly představeny nástroje pro plánování rozvoje zaměstnanců a práce s ním a definovány vzdělávací potřeby a požadavky na manažerské vzdělávání. V průběhu podzimu 2015 budou probíhat prezenční kurzy manažerského vzdělávání ve třech tematických blocích, v rámci nichž bude proškoleno celkem 120 vedoucích zaměstnanců. Dále bude vytvořeno 6 modulů e-learningového vzdělávání, do kterého budou zapojeni vedoucí oddělení GŘ VS ČR a vedoucí oddělení všech organizačních jednotek.

Vstup do další etapy projektu – prezenční školení

PRAHA 11. listopadu (VS ČR) – Dne 2. listopadu 2015 byl zahájen prezenční vzdělávací program, který bude probíhat do 9. 12. 2015. Tohoto programu se postupně účastní 120 vedoucích pracovníků, kteří se v rámci třídenních seminářů proškolují v následujících tématech: Zvládání stresu, Komunikace, Řízení lidských zdrojů, Výběr pracovníků, Hodnocení pracovníků, Dovednosti manažera, Manažerské role atd. Semináře vedou zkušení lektoři ze vzdělávací společnosti Everesta s.r.o.

Současně probíhá příprava 6 modulů e-learningového vzdělávání, do kterého budou zapojeni vedoucí oddělení GŘ VS ČR a vedoucí oddělení všech organizačních jednotek. Proškolování v rámci e-learningu bude probíhat od poloviny listopadu do konce prosince. Vzdělávací moduly budou obsahovat potřebná témata z oblasti manažerského vzdělávání.

Celkově jde o tyto vzdělávací moduly:

  • Řízení projektů a změn
  • Řízení podle cílů
  • Personální řízení
  • Řízení kvality
  • Finanční řízení
  • IT dovednosti.

Ukončení projektu Vzdělávání manažerů

PRAHA 3. února (VS ČR) – Dne 31.12.2015 byla realizace projektu úspěšně ukončena. Všechny klíčové aktivity byly splněny. Podrobné informace o realizaci projektu najdete v Informačním měsíčníku Odboru evropských programů MSp ČR č.1/2016 zde.