banner

Organizační struktura

Organizační struktura a systém řízení Vězeňské služby České republiky

Kliknutím na odkaz se zobrazí schéma platné organizační struktury Vězeňské služby České republiky

Organizační struktura VS ČR

Organizační struktura a systém řízení Generálního ředitelství VS ČR

Kliknutím na odkaz se zobrazí schéma organizační struktury Generálního ředitelství VS ČR platné od 1. 4. 2021

Organizační struktura GŘ VS ČR