banner

Legislativa

Vězeňská služba ČR uzavřela v roce 2013 spolu se zástupci církví a náboženských organizací, působcích v českých věznicích dohodu vymezující zásady a podrobnosti jejich činnosti při práci s vězněnými osobami. Zde je k dispozici text uzavřené dohody.

 

Statut mezicírkevní spolupráce

Základní podmínkou pozitivního dopadu duchovní služby v rámci VS ČR je citlivá mezicírkevní spolupráce, která vychází ze vzájemného respektu k obecným i náboženským názorům jednotlivých registrovaných církví a náboženských společností, bez ohledu na věhlas, tradici a velikost jednotlivých složek. Tyto zásady jsou obsaženy v Kodexu ekumenické spolupráce.