banner
4.6.2017

Zpívající fontána II

Populární písně českých interpretů či vlastní tvorba odsouzených zazněly na kulturní a charitativní akci pod názvem Zpívající fontána, kterou ve spolupráci s Oblastní charitou Česká Kamenice zorganizovala Věznice Všehrdy. Zaštítěním této větší akce Věznice Všehrdy se zhostil regionální ředitel pro naši oblast Petr Blažek, který je ředitelem Vazební věznice Teplice.

Ke spolupráci oslovilo oddělení výkonu trestu, prostřednictvím vedení věznice i ostatní věznice v regionu. Návštěvníci si tak mohli poslechnout hudební skupinu odsouzených Věznice Stráž pod Ralskem, vlastní tvorbu odsouzených Věznice Rýnovice pod vedením paní kaplanky Květy Jakubalové a hudební skupinu pořádající věznice pod vedením speciální pedagožky Jiřiny Vopatové. Své taneční umění předvedli odsouzení Věznice Bělušice. Ředitelé zúčastněných věznic také podpořili svou přítomností své účinkující.

Jedním z cílů této charitativní akce byla podpora Komunitního domu Sv. Dismase, který poskytuje azyl potřebným odsouzeným po propuštění z výkonu trestu. Jakým způsobem komunitní dům funguje, přiblížila ředitelka Oblastní charity České Kamenice Štěpánka Kecková. Ta zároveň poděkovala přispěvatelům z řady zaměstnavatelů, kteří charitativní akci podpořili. Druhým cílem bylo vstoupit do podvědomí veřejnosti nejen jako represivní složka, ale také ukázat jakým způsobem se dá pracovat s odsouzenými, aby došli k pozitivnímu výsledku. Jak se tato činnost zaměstnancům věznic daří, mohli návštěvníci posoudit na výstavce výrobků, které pod vedením odborných zaměstnancům vytvořili odsouzení již zmíněných věznic a také Věznice Nové Sedlo a Vazební věznice Liberec. Zakoupením výrobku pomohli diváci podpořit chod Komunitního domu Sv. Dismase. Jedna z návštěvnic mi na otázku proč se rozhodla pro nákup výrobku odpověděla, že to bylo jiné než na ulici a výrobky se jí moc líbily. Svůj životní příběh po výkonu trestu přiblížili dva současní klienti komunitního domu.

Zajímavostí bylo, že cestu na tuto akci si našli i chovanci výchovného zařízení z Boletic, kteří přijeli se svým vychovatelem. Přítomní si také mohli prohlédnout připravenou prezentaci výzbroje příslušníků Vězeňské služby České republiky, seznámili se prostřednictvím fotografií s různými akcemi, které příslušníci předvádějí pro veřejnost, například pro děti při ukončení školního roku nebo při dětském dni pro obec Všehrdy. Zaměstnankyně personálního oddělení využily tuto akci k předání informativního letáku pro případné zájemce o práci ve Vězeňské službě. Pro příchozí bylo zajištěno občerstvení provozovatelem vězeňské kantýny. Vedení věznice nezapomnělo ani na zajištění zdravotnické služby. Na závěr celého programu vystoupila jako host známá hudebně taneční skupina z Chomutova Taratibu, která má ve svém repertoáru africkou hudbu a tance. Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří se na programu podíleli a odsouzeným, kterým se několikaměsíční příprava zúročila. Výtku by zasloužilo jen počasí, neboť v průběhu kulturní akce začalo pršet, ale na druhou stranu, každý správný festival má být poznamenán tím, že zmoknou diváci.

Proč Zpívající fontána? Fontána před věznicí se stala tak trochu symbolikou věznice a po více jak dvaceti letech byla opět zprovozněna.