banner
15.12.2016

Vzpomínka na F.J. Řezáče

Památku zakladatele moderních vězeňských metod, Františka Josefa Řezáče, si ve středu, v Den českého vězeňství, připomenuli u jeho hrobu na pražských Olšanských hřbitovech zástupci Vězeňské služby ČR, vězeňské duchovní služby, Vězeňské duchovenské péče a další hosté. Při této příležitosti zmínili, že mnohé z problémů, se kterými se při péči o odsouzené a nápravu společnosti potýkal před více než 150 lety František Řezáč, se i dnes setkává vězeňská služba, zatímco jiné se i díky Řezáčovi v současnosti již podařilo zdárně překonat.

Řezáč nicméně položil základy moderní penitenciaristiky a mnoho metod, které prosazoval, jsou ve vězeňství stále prioritní, jako například snaha o vzdělávání či zaměstnávání vězňů, diferenciace odsouzených a podobně. Vězeňská duchovenská péče převzala Řezáčův hrob do své péče, opravila ho a zušlechtila jeho bezprostřední okolí, a to na počest památky člověka, který se významnou měrou zasloužil o vysokou úroveň vězeňských výchovných postupů v devatenáctém století a položil základy moderní penitenciaristiky. Vězeňskou službu ČR reprezentoval náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení Simon Michailidis, ředitelé pražských vězeňských zařízení a další. Význam Františka Josefa Řezáče připomněl mimo jiné i vedoucí kabinetu dokumentace a historie VS ČR Aleš Kýr.

Více o F.J. Řezáčovi