banner
5.4.2019

Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR

PRAHA 5. dubna (VS ČR) – V tomto týdnu byla zahájena realizace čtyřletého projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010429 Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu. Cílem projektu je vzdělávání a metodická podpora zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblastech HR, managementu, komunikace, ekologie a didaktiky. V osmnácti tematických kurzech bude proškoleno přes tisíc zaměstnanců, obsah osmi vybraných kurzů bude dostupný všem zaměstnancům VS ČR prostřednictvím e-learningových modulů. Prezenční a e-learningové vzdělávání v rámci projektu udržitelným způsobem rozšíří stávající strukturu vzdělávání VS ČR a podpoří efektivní chod organizace.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.