banner
20.6.2016

Vyznamenání Bohumila Khola

Na návrh ředitele pankrácké vazební věznice udělil generální ředitel VS ČR Bohumilu Kholovi medaili Vězeňské služby České republiky za zásluhy a rozvoj.

Bohumil Khol toto vysoké vyznamenání obdržel z rukou generálního ředitele Petra Dohnala. Generální ředitel Bohumilovi Kholovi poděkoval za dlouholetou práci pro Vězeňskou službu České republiky a popřál mnoho štěstí do dalšího života mimo VS ČR.

Bohumil Khol pracuje ve Vazební věznici Praha-Pankrác od roku 2002, kdy vykonával funkci mistra pro výrobu a vedoucího střediska hospodářské činnosti Kovo. Za dobu svého působení vzorně a často nad rámec svých povinností zajišťoval a rozvíjel činnost kovovýroby. Svou aktivitou vybudoval tuto provozovnu na takovou úroveň, že je schopná realizovat širokou škálu zakázek jak pro vězeňskou službu, tak pro řadu externích zákazníků. Svým aktivním přístupem a jednáním s mnoha subjekty zajišťoval trvalou zakázkovou náplň provozovny a její kladné hospodářské výsledky. Dále se významnou měrou podílel na tvorbě a činnosti jedinečného projektu Arestshop, který nejen že pomáhá odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody vytvářet a udržovat pracovní návyky, zlepšovat šanci na resocializaci, nápravu a díky možnosti výdělku také dostát svým závazkům, ale i velmi pozitivním způsobem prezentuje Vězeňskou službu u široké veřejnosti ve všech médiích.