banner
10.10.2016

Vyšetřování útěku z Věznice Břeclav

Vězeňská služba České republiky intenzivně prošetřuje veškeré okolnosti útěku odsouzeného z Věznice Břeclav. Odsouzený byl dle rozhodnutí soudu umístěn v režimu věznice s dohledem, kde jsou kontrolou a dohledem nad činností odsouzených pověřeni vychovatelé. Ve věznici s dohledem se v určených prostorách odsouzení pohybují bez omezení.

Ve věznici s dohledem nejsou užívány speciálně stavebně technické prostředky ani ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Vězeňská služba společně s Generální inspekcí bezpečnostních sborů prošetřuje míru zavinění příslušníků a zaměstnanců Věznice Břeclav. Na základě výsledků tohoto šetření pak budou učiněny příslušné kroky, které se budou týkat jak bezpečnostních, tak personálních opatření.