banner
16.5.2018

VSČR na konferenci o problémech sexuálního života vězňů

PRAHA 16. května (VS ČR) – Upozornit na problémy sexuálního života vězňů v české i evropské penitenciární praxi bylo tématem vědecké konference, kterou v úterý v Praze uspořádala Univerzita Jana Amose Komenského. Problematika sexuálního života osob ve výkonu trestu je dlouhodobě  opomíjené téma, jemuž se vyhýbají téměř všechny vyspělé evropské vězeňské systémy. Konference se konala za účasti odborníků z Vězeňské služby ČR a za odborného vedení bývalého ředitele vzdělávacího institutu VS ČR a ředitele kanceláře generálního ředitele doc. PhDr. Miloslava Jůzla, Ph.D. Záštitu nad konferencí převzal Generální ředitel Vězeňské služby ČR, genmjr. PhDr. Petr Dohnal.

Vězeňskou službu téma sexuálního života vězněných osob podle ředitele kanceláře mjr. Mgr. Jiřího Dolejšího velice zajímá, důkazem je pozornost, kterou vězeňská služba konferenci věnuje a přítomnost jejich expertů jak mezi účastníky, tak i vědeckém výboru konference. „Věřím, že si společně odneseme mnoho podnětů a poznatků, které následně budeme moci uplatnit v penitenciární praxi,“ uvedl mjr. Dolejší. V této souvislosti připomněl, že se vězeňská služba se zapojila do pilotního projektu HA REACT, který je realizován ve spolupráci s úřadem vlády ČR. „Pilotní projekt byl zahájen v srpnu 2017 v Pankrácké vazební věznici na dobu jednoho roku. Vazební věznice je příjimová věznice pro spádovou oblast Prahy a její kapacita činí více než 1 200 míst pro odsouzené a obviněné. Hlavním cílem projektu je zamezení přenosu pohlavních chorob mezi vězni. Jedná se o instalaci automatů na kondomy, které jsou umístěny na jednotlivých oddělení a v průběhu projektu jsou bezplatně doplňovány. Odsouzení mají tedy nepřetržitý přístup ke kondomům, které mohou použít. Součástí projektu je taktéž osvětově přednášková činnost s využitím rozsáhlých dotazníků sexuálního chování v rámci výkonu trestu. V této souvislosti jsme prozatím nezaznamenali vážnější problémy s užíváním této ochranné pomůcky. Do současné doby bylo ze strany odsouzených odebráno 4526 ks kondomů, což je vysoké číslo, které překvapilo i celou výzkumnou skupinu. Prvotní poznatky tedy již máme, ale na oficiální závěry si budeme muset ještě počkat.

red