banner
2.7.2020

VS ČR uzavřela memorandum o spolupráci s UJAK

PRAHA 2.  července (VS ČR) – Spolupráce při vzdělávání a praktické přípravě studentů pro budoucí výkon profese v oblasti neučitelské pedagogiky zejména v  nápravných zařízeních s důrazem na resocializaci, je hlavním obsahem memoranda, které uzavřela Vězeňská služba ČR a Univerzita Jana Amose Komenského v Praze. 

Memorandum dále vymezuje obrysy spolupráce při řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací formou vzájemného využívání odborných kapacit a informování o projektových možnostech.  Obě organizace rovněž potvrdily vzájemný zájem na spolupráci zejména v oblasti vykonávání odborných praxí studentů univerzity v zařízeních vězeňské služby.

.