banner
21.10.2016

VS ČR představila služební kynologii

Ukázky nácviku zákroků služebních psů v modelových situacích proti zvlášť nebezpečným pachatelům představila na závěr třídenního veletrhu moderních bezpečnostních technologií Future Forces Forum Vězeňská služba České republiky. Prezentaci shlédl náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Zimmel v doprovodu generálního ředitele VS ČR Petra Dohnala.

Služební psy používá vězeňská služba denně k zajištění bezpečnosti příslušníků, ke střežení objektů nebo k bezprostřednímu pronásledování vězněných osob při útěku. Velmi rizikové jsou eskorty vězněných osob například do budov soudů či zdravotních zařízení. Zdaleka však nejde jen o riziko útěku vězněné osoby, ale příslušníci vězeňské služby se musí, mimo jiné, připravovat na situace, kdy eskorta bude napadena s cílem fyzické likvidace vězně. Právě při zesílení ochrany eskorty mají psovodi se služebními psy nezastupitelnou roli.

První část ukázky byla zaměřena na výcvik a přípravu služebních psů na náročné situace, při kterých se pachatel aktivně snaží psa zastrašit a odradit od zákroku. Pachatel k tomuto použije zpravidla vše, co má nablízku a co může jeho útok na psa zesílit. Služební psi si musí na různé situace zvykat, zejména na psychologický tlak pachatele, který může být ve svém jednání posílen alkoholem nebo drogami. Dále musí služební psi prokázat odolnost proti bolesti, úderům ale i v situaci, při které ztrácejí orientaci. V druhé části ukázky předvedli v modelových situacích psovodi schopnosti služebních psů, kdy je využívají k likvidaci pachatele. Kromě dynamické ukázky služební kynologie prezentovala vězeňská služba také předměty, především zbraně zabavené vězňům, dále zásahové a tzv. donucovací prostředky a uniformy členů operativně eskortní skupiny.

Future Forces Forum je nejvýznamnější akcí svého druhu v ČR v oblasti obrany a bezpečnosti. Zástupci vlády, orgánů státní správy, mezinárodních organizací, průmyslu, vědy a výzkumu se v Praze setkali v rámci mezinárodní výstavy a veletrhu zaměřeného na nové trendy a technologie. Akce se zaměřuje na využívání moderních technologií a přístupů k zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni, na budoucí potřeby ozbrojených a bezpečnostních sil a na ochranu obyvatelstva a kritické infrastruktury státu.